Publications

Monika Poboży, Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2014

Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji,
red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Instytut Europeistyki WDiNP UW
, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2014

Poland and Spain in Contemporary World,
red. nauk. M.Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez
Schedas, Madrid 2014