Publications


Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego,
red. nauk. Paweł Stawarz, Tadeusz Wallas Konstanty Adam Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2017


Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
red. nauk. Paweł Stawarz, Tadeusz Wallas Konstanty Adam Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2017

Integracja europejska. Główne obszary badawcze,
red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz
Instytut Europeistyki WDiNP UW
, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2015

Monika Poboży, Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2014