Jacek Czaputowicz, Prof

ABOUT ME

Jacek Czaputowicz, Professor at the University of Warsaw, the Head of the Section of European Research Methodology, Institute of European Studies, Faculty of  Political Science and International Studies, University of Warsaw.

During 1970s and 1980s he was an active member of the democratic opposition, between 1987 and 1990 was a member of the The Solidarity Citizens' Committee.

Prof. Czaputowicz graduated from the Faculty of Economics and Social Sciences at the Warsaw University of Economics (1986), completed the Foreign Service Programme at the Oxford University (1993), the PhD thesis in Political Science defended at the Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences (1997). He has obtained tenure at the Faculty of Journalism and Political Science of the University of Warsaw (2008).

Deputy Head of the Civil Service (1998–2006), Director of the Strategy and Planning of Foreign Policy Department at the Ministry of Foreign Affairs (2006–2008), Director of the National School of Public Administration (KSAP) (2008–2012).

 

MAIL

jacek.czaputowicz@uw.edu.pl

 

OFFICIAL TELEPHONE

+ 48 22 55 20 234

 

OFFICE HOURS

Wednesday, 16.00-16.45, room 8, Bednarska 2/4

 

RESEARCH INTERESTS

Theories of international relations

Theories of European integration

Methodology of European studies

International security

 

TEACHING

Theories of international relations and European integration

International security

Theoretical concepts in security studies

Methodology of security studies

MA seminar and introductory seminar

 

SCIENTIFIC ACTIVITIES

Principal investigator, research project “The state of the International Relations and European Studies disciplines in Poland” financed by the National Science Centre within the OPUS 4 scheme (UMO-2012/07/B/HS5/03961).

Principal investigator, research project “International Relations discipline in Poland and around the World - distinctive features and similarities” financed by the National Science Centre within the OPUS 5 scheme (UMO-2013/09/B/HS5/00063).

Key investigator, research project “European policies in a changing model of European integration”, led by Prof. T.G. Grosse, and financed by the National Science Centre within the OPUS 4 scheme

Country Expert on Poland, international research project “Varieties of Democracy” (V-Dem), Faculty of Political Science of the Gothenburg University and Kellogg’s Institute at the Notre Dame University in the United States.

Chair of the Project Group “Security as a Critical Governance Issue” within the International Institute of Administration Studies (2006 – 2014).

Principal investigator, Section of European Research Methodology statutory research project “Methodological issues of European studies”.

Conferences

1.      J. Czaputowicz, Polski system służby cywilnej i administracji publicznej, Seminarium pt. ,,Polscy urzędnicy administracji centralnej: autostereotypy, kariery i ścieżki działania”, Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warsaw, 5 December 2014,

2.      A. Wojciuk, J. Czaputowicz, Znaczenie liberalizmu i konstruktywizmu dla rozwoju polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych po 1989 roku, IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, Wrocław, 15 November 2014,

3.      J. Czaputowicz, Human Resources Management Standards in Public Administration in Poland, TAIEX Workshop on Human Resources Management Standards in the Field of Standardization, Skopje 14 November 2014,

4.      J. Czaputowicz, Civic activism during the 1980s: Experiences from Poland, panel pt. „The strength of civic activism: Lessons from the Fall of the Berlin Wall for today's conflicts”, Chair Group Sociology of Developement and Change, University of Wageningen, the Netherlands, 31 October 2014,

5.      J. Czaputowicz, Human Resources Management System. Best Practices and Country Examples, TAIEX Seminar on Human Resources Management System, Ankara, 1–2 October 2014,

6.      J. Czaputowicz, Mapa studiów europejskich, panel „Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warsaw 20 September 2014,

7.      J. Czaputowicz, K. Ławniczak, Miejsce konstruktywizm wśród innych podejść teoretycznych w polskich studiach europejskich, panel „Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnianiu integracji europejskiej”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 20 September 2014,

8.      J. Czaputowicz, Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem, panel „Poland and the eurozone: the challnges of membership”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 19 September 2014,

9.      J. Czaputowicz, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, panel „Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 September 2014,

10.  J. Czaputowicz, K. Ławniczak, European Studies in Poland: Analysis of PhD Theses and Scientific Articles, panel „Qualitative Methods and Methodological Debates”, European Consortium for Political Research, General Conference, Glasgow, 6–8 September 2014,

11.  J. Czaputowicz, Paradygmaty – tożsamość przedmiotowa nauk o bezpieczeństwie, konferencja naukowa Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Paradygmaty – interdyscyplinarność – kształcenie”, Warszawa, 16 June 2014,

12.  K. Ławniczak, J. Czaputowicz, The State of European Studies in Poland, 10th Convention of  Central and East European International Studies Association, Cluj-Napoca, Romania, 14 June 2014,

13.  J. Czaputowicz, A. Wojciuk, International Relations in Poland: theories, methodologies and areas of research, panel Modern Trends in IR Theory, International Studies Association, 55th Annual Convention, Toronto, 27 March 2014,

14.  J. Czaputowicz, Analiza teoretyczna aktywności zewnętrznej Unii Europejskiej, konferencja pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, WDiNP, Uniwersytet Warszawski, 20 January 2014,

15.  J. Czaputowicz, Europeistyka a politologiczne teorie, metody i techniki badawcze, konferencja pt. „Badania i studia nad Integracją Europejską”, Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM, Poznań, 26 November 2013,

16.  J. Czaputowicz, The security of the Baltic States, International Academic Conference „Let's get to know each other”, Koło Młodych Dyplomatów, Iunstytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 22 November 2013,

17.  A. Wojciuk, J. Czaputowicz, Znaczenie realizmu dla rozwoju polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych po 1989, III Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i stosunków międzynarodowych”, Bielsko-Biała, 10 November 2013,

18.  J. Czaputowicz, Realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, III Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i stosunków międzynarodowych”, Bielsko-Biała, 9 November 2013,

19.  J. Czaputowicz, Theoretical Explanations of Poland's European Security Policy, 8th Pan-European Conference on International Relations „One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises”, European International Studies Association, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,19–21 September 2013,

20.  J. Czaputowicz, Public Administration in Poland. Trends and developments, Multi-Country Workshop on Public Administration Development, TAIEX UE, Budapest, 16–18 September 2013,

21.  K. Matczak, J. Czaputowicz, Crisis and Contingency Management System in Poland, IIAS Project Group „Security as a Critical Governance Issue”, Conference „Public Administration Futures: Professionalism and Leadership”, International Institute of Administrative Sciences, Bahrain, 1–6 June 2013,

22.  J. Czaputowicz, Unia Europejska między wielopoziomowym zarządzaniem a imperium, konferencja pt. „Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej. Implikacje dla procesów europeizacji”, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 22–23 May 2013,

23.  J. Czaputowicz, "Studia europejskie między stosunkami międzynarodowymi a politologią”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Interdyscyplinarność studiów europejskich”, Instytut Europeistyki WDiNP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 25 March 2013,

24.  J. Czaputowicz, Podejścia geopolityczne w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych, konferencja naukowa pt. „Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku”, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, IE WDiNP, UW, Warszawa 20 March 2013,

25.  J. Czaputowicz, Building and developing an integrated civil service system based on high professional standards and merit, International Conference „Developing HRM policy and instruments in the civil service structures in Bosnia and Herzegovina, OECD, SIGMA Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, 24 October 2012,

26.  J. Czaputowicz, IR scholarship in Central and Eastern European Countries: On Its Way to Cross the Regional Boundaries, 9th Convention of Central and East European Studies Association (CEEISA), Kraków, 20–22 September 2012,  

27.  J. Czaputowicz, Global Challenges on Local Government from European Perspective, panel „Global Challenges on Local Governance”, Annual General Meeting, International Association of Schools and Institutions of Administration (IASIA), Bangkok, Thailand, 16–21 June 2012,

28.  J. Czaputowicz, Kryzys w Unii Europejskiej w świetle teorii integracji europejskiej, konferencja pt. „Teorie w studiach europejskich. Refleksja – eksplanacja – zastosowanie”, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 30–31 May 2012,

29.  J. Czaputowicz, Trends in Public Administration and Civil Service, The 20th NISPAcee Annual Conference, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Ohrid, Macedonia 23–26 May 2012,

30.  J. Czaputowicz,  Modele administracji publicznej wobec wyzwań cywilizacyjnych, sesja otwierająca pt.  „Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację publiczną”, XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20–22 April 2012,

31.  J. Czaputowicz, Rzetelność życia publicznego w Polsce – stan obecny i wezwania na przyszłość, konferencja pt. „Administracja, polityka, biznes. W poszukiwaniu rzetelnego państwa”, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa, 3 April 2012,

32.  J. Czaputowicz, Teoretyczne wyjaśnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego „NATO i Unia Europejska na rzecz bezpiecznej Europy”, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Kwaterą Główną NATO, Kraków, 9 February 2012,

33.  J. Czaputowicz, Challenges for Public Administration – Consequences for Training for Civil Servants, International Conference „Effective Public Administration: Challenges of Modernity”, The Academy of the Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan, International, Baku, Azerbaijan, 5–6 December 2011,

34.  J. Czaputowicz, Wyzwania stojące przed dyscyplina stosunków międzynarodowych w Polsce. Czy interdyscyplinarność jest właściwa drogą?, I Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Poza oblężoną twierdzą. Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 23 November 2011,

35.  J. Czaputowicz, Przewodnictwo w Unii Europejskiej w podejściach teoretycznych – doświadczenia prezydencji Polski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 17 November 2011,

36.  J. Czaputowicz,  Sovereignty Bill jako przykład konstytucyjnych ram dla krajowej polityki europejskiej, seminarium pt. „Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”, Centrum Europejskie Natolin, 9 November 2011,

37.  J. Czaputowicz, Cross-National Learning on Civil Service Training – Polish Perspective, The 2011 International Conference on Human Resource Development in the Public Sector – Innovation and Development of Training, Taipei, Taiwan, 17–21 October 2011,

38.  J. Czaputowicz, How to enhance the performance of Civil Service?, First ENA / Florida International University Dialogue on public administration, École Nationale d’Administration (ENA), Strasbourg, France, 13 September 2011,

39.  J. Czaputowicz, Renforcer la politique de sécurité et de défense commune, ENA-BAKöV-KSAP Weimar seminar „On the half way of French G8/G20 Presidency and Polish EU Presidency: which cooperation for the Weimar Triangle?”, Paris, France 12 September 2012 ,

40.  J. Czaputowicz, Theory or Practice: the State of International Relations in Poland, 6th ECPR General Conference, The European Consortium for Political Research (ECPR), Reykjavik, 24–28 August 2011,

41.  J. Czaputowicz, Polska wobec procesów modernizacji, seminarium naukowe pt. „Modernizacja Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy”, Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 20 June 2011,

42.  J. Czaputowicz, Prezydencja po traktacie lizbońskim. Konsekwencje dla Polski, konferencja pt. „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Poznań, 8 June 2011,

43.  J. Czaputowicz, Challenges for Public Administration and Training of Civil Servants, konferencja pt. „Innovation in Public Administration: Systematical Integration of Education, Science and Practice”, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (NAPA), Kyiv, Ukraine, 27 May 2011,

44.  J. Czaputowicz,  Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce, zebranie naukowe pt. „Rozumienie polityki. zarys metodologii nauki o polityce”, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW, Warszawa, 16 March 2011,

45.  J. Czaputowicz, Criticism of Established Public Administration Models and New Trends, 4th Trans-european Dialog pt. „Law and Public Mamagement Revisited”, Wiedeń, Austria 9–11 February 2011,

46.  J. Czaputowicz, Surveying the Paradoxes of EU Internal/External Security Policy –Strategies and Implications, Workshop „Migration and Visa issues at the EU's Eastern Borders”, FP7 Project, Converging and Conflicting Ethical Values in the Internal/External Security Continuum in Europe (INEX), Centre for Security Studies, Collegium Civitas, Warszawa 25 November 2010,

47.  J. Czaputowicz, Challenges for Training of Civil Servants, joint IASIA-NISPAcee-ASPA-IIAS seminar, Chinese Academy of Governance, Nanning, Guangxi, China, 11 November 2010,

48.  J. Czaputowicz, Partycypacja społeczna – warunek czy bariera dobrego rządzenia?, konferencja pt. „Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce”; Collegium Civitas, Warszawa, 28 September 2010,

49.  J. Czaputowicz, Public Administration Training – National School of Public Administration, China-Europa Forum „Forging a Common Vision for Chinese and European Societies”, Hong Kong, China,12–14 July 2010,

50.  J. Czaputowicz, Polish Model of Civil Servants Training and Its Impact on Good Governance, „Workshop on the Training of Civil Servants and the Training in Public Affairs”, Guangzhou, China, 9–11 July 2010,

51.  J. Czaputowicz, Political expertise in Poland in the field of foreign policy, konferencja pt. „Political Expertise in Contemporary Democracies. A Comparative Approach: Canada, Germany, Poland”, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 21 May 2010,

52.  J. Czaputowicz, Public Administration Facing Challenges of Economic Crises, the 18th NISPAcee Annual Conference „Public Administration in Times of Crisis”, Warszawa 12–14 May 2010,

53.  J. Czaputowicz,  Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, konferencja pt. „Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,  10–11 May 2010,

54.  J. Czaputowicz, Historyczne i filozoficzne antecedencje teorii stosunków międzynarodowych, seminarium pt. „Historyczny kontekst badania stosunków międzynarodowych”, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 31 March 2010,

55.  J. Czaputowicz, Rola środowisk eksperckich w procesach decyzyjnych polskiej polityki zagranicznej, XVI konferencja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Polityka zagraniczna Polski po akcesji atlantyckiej i europejskiej – bilans i perspektywy”, Warszawa 26 November 2009,

56.  J. Czaputowicz, Die Initiative „Wolnosc i Pokój” und ihre Kontakte zur DDR-Opposition, konferencja „Herbst 1989: Auch eine deutsch-polnische Beziehungsgeschichte” Öffentliche Tagung, Uniwersytet w Erfurcie, Erfurt,  29 October 2009,

57.  J. Czaputowicz, Public Governance. State and Administration in the changing world, Conference on International Comparison of Civil Servant Training, Shanghai Administration Institute, China, 24–28 September 2009,

58.  J. Czaputowicz, Public Administration and the Global Economic and Governmental Crisis, konferencja pt. „Governance for Sustainable Development: Implications for Public Administration Education and Practice”, Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Rio de Janerio, Brazil, 3–7 August 2009,

59.  J. Czaputowicz, Peace Movements as a Soviet Tool of Influence,  Warsaw East European Conference, Uniwersytet Waszawski, Warszawa 2009, 15–18 lipca 2009,

60.  J. Czaputowicz, State and Administration in a Changing World, The 17th NISPAcee Annual Conference „State and Administration in a Changing World”, Budva, Montenegro, 14–16 May 2009,

61.  J. Czaputowicz,  Patologie w administracji publicznej, X Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) pt. „Patologie w administracji publicznej”, Białowieża, 26–28 kwietnia 2009,

62.  J. Czaputowicz, Wspólna polityka obronna Unii Europejskiej, konferencja „Dokąd zmierza Unia?”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, 19–20 March 2009,

63.  J. Czaputowicz, Polish Model of Civil Servants Training and Impact on Good Governance, Conference „A Forward-Looking Administration for a European Serbia – Public Administration Reform 2009–2012”, Ministry of Public Administration and Local Self-Government, Belgrade, 1–3 December 2008,

64.  J. Czaputowicz, Training and Capacity Building for Good Governance, Joint UNDESA-IASIA-SSPA Euro-Mediterranean conference on „Redesigning Public Administration Training to deal with the Global Development Agenda”, Rome, 13–14 October 2008,

65.  J. Czaputowicz, How to Organise Education and Ongoing Training Programmes for Civil Service in the EU, Meeting of the Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA), Strasbourg, 23 October  2008

 

PUBLICATIONS

Articles in journals

1.      J. Czaputowicz, Polen und die Eurozone. Überlegungen zum Platz Polens in der Europäischen Union, „WeltTrends – Zeitschrift für internationale Politik” no. 100, Januar/Februar 2015, p. 61–68,

2.      J. Czaputowicz, Sovereignty in Theories of European Integration, „Yearbook of Polish European Studies” 2014,

3.      J. Czaputowicz, Wpływ kryzysu finansowego na stosunek Polski do wprowadzenia euro, Studia Europejskie no. 3, 2014, p. 159272.

4.      J. Czaputowicz, European cooperation in the field of security and defence. International Relation theories perspective, „Securitologia” no. 1 (19) 2014, p. 105–115,

5.      J. Czaputowicz, Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa: w kierunku strategicznej samodzielności, „Studia Politologiczne” vol. 34, 2014, p. 15–31, wersja wcześniejsza: J. Czaputowicz, Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją, „e-Politikon” no. IV, lato 2013, p. 24–41,

6.      J. Czaputowicz, Recenzja książki: Anna Skolimowska (2013), Konstruktywizm w studiach europejskich „Przegląd  Europejski” 2014, no. 4 (34), 2014,

7.      J. Czaputowicz, Teoretyczne wyjaśnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” vol. 48, 2013, p. 9–26, 

8.      J. Czaputowicz, Dariusz Michalik, Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, (recenzja ), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” vol. 48, 2013, p. 253–256.

9.      J. Czaputowicz, Intricacies of Interdisciplintity, „Przegląd Europejski” no. 1 (27) 2013, p. 33–36,

10.  J. Czaputowicz, Theory or practice? The state of international relations in Poland, „European Political Science” vol. 11, 2012, p. 196–212,

11.  J. Czaputowicz, Reforming public administration at a time of crisis, „The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” vol. V, no. 1, 2012, p. 169–175,

12.  J. Czaputowicz, Anna Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, (recenzja), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” no. 1 (59) 2011,

13.  J. Czaputowicz, Suwerenność państwa w realistycznej i liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, „Zoon Polition” no. 2, 2011, p. 191–203,

14.  J. Czaputowicz, Pojęcie suwerenności, in: „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” no. 2 (10), 2010, p. 176–196,

15.  J. Czaputowicz.  Ontologia, epistemologia i metodologia w nauce o stosunkach międzynarodowych, in: „Przegląd Europejski” no. 2(19) 2009, p. 7–29,

16.  J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych: W odpowiedzi Ryszardowi Stemplowskiemu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” no. 4–5 (50–51) 2009, p. 209–219,

17.  J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji przed 1989 rokiem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” no. 4–5 (50–51), 2009, p. 57–86, in English: J. Czaputowicz, Foreign Policy in Opposition Activities Before 1989, „The Polish Quarterly of International Affairs” vol. 18, no. 3 (2009), p. 40–66,

18.  J. Czaputowicz, Patologie w administracji publicznej – zagadnienia wprowadzające, „Administracja Publiczna” no. 1 (13), 2009, p. 65–71,

19.  J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna Polski przełomu 1989, „Przegląd Zachodni” no. 3 (332) 2009, p. 16–31.

 

Monographs

1.      J. Czaputowicz, Suwerenność, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2013,

2.      J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

 

Book chapters

1.      J. Czaputowicz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienie liberalne i realistyczne, in: M. Witkowska, Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2015, (przyjęty do druku)

2.      J. Czaputowicz, Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie, in: S. Sulowski (red.) Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, WDiNP Warszawa 2015 (przyjęty do druku),

3.      P. Matczak, J. Czaputowicz, Crisis and Contingency Management System in Poland, in: D. Brown, J. Czaputowicz (red.). Dealing with Disaster: Public Capacities for Crisis and Contingency Management. Bruylant Publications, Brussels  2015 (przyjęty do druku),

4.      J. Czaputowicz, Modele administracji publicznej i ich przydatność dla konceptualizacji administracji publicznej państwach Europy Środkowej, Księga Pamiątkowa poświęcona Profesorowi Michałowi Kuleszy, Wydział Prawa i Administracji Publicznej UW, Warszawa 2015 (przyjęty do druku),

5.      J. Czaputowicz, A. Wojciuk, IR scholarship in Poland: the state of the discipline 25 years after the transition to democracy, „Journal of International Relations and Development” advance online publication, 28 November 2014; doi:10.1057/jird.2014.21

6.      J. Czaputowicz, Poland’s Security Policy after the Second World War, in: M. Mizerska-Wrotkowska, J. L. Orella Martínez (red.), Poland and Spain in Contemporary World, Colección Universidad, SCHEDAS 2014, p. 69–91,

7.      J. Czaputowicz, Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, in: E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, p. 25–41,

8.      A. Wojciuk, J. Czaputowicz, Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, in: E. Haliżak, J. Czaputowicz, (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, p. 195–225,

9.      J. Czaputowicz, Studia europejskie między interdyscyplinarnością a spójnością dyscyplinarną, in: J. Czaputowicz (red. naukowa), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, p. 11–37,

10.  J. Czaputowicz, Demokracja a suwerenność w Unii Europejskiej, in: K. A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004–2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, p. 147–164,

11.  J. Czaputowicz, Reforma służby konsularnej po 1989, Polski Instytut Dyplomacji, Warszawa 2014, publikacja on-line http://pid.gov.pl/pl/reforma-sluzby-konsularnej-po-1989-r

12.  J. Czaputowicz, Multilateral Diplomats of Central European States Before and After 1989”, in: B. Reinalda (red.), Routledge Handbook of International Organizations, Routledge, London and New York, 2013, p. 244–256,

13.  J. Czaputowicz, M. Sakowicz, Public Administration in Poland, in: S. Liebert, S. E. Condrey, D. Goncharov (red.), Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia, CRC Press, Taylor and Francis Book, 2013, wcześniejsza wersja w jęz., polskim: J. Czaputowicz, M. Sakowicz, Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce, in: M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Warszawa 2011, s.15–39,

14.  J. Czaputowicz, System międzynarodowy jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, in: E. Haliżak, M. Pietraś, Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, p. 33–45,

15.  J. Czaputowicz, Wielopoziomowe zarządzanie a deficyt demokracji w Unii Europejskie, in: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin – Warszawa 2013, p. 121–131,

16.  J. Czaputowicz, Geopolityka w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych, in: J. Tymanowski (red.), Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie geopolityczne, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, p. 17–26,

17.  J. Czaputowicz, Komentarze profesorskie, in: A. Skolimowska (red. naukowa), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, s.55, 66, 74,

18.  J. Czaputowicz, D. Stasiak, Political Expertise in Poland in the Field of Foreign Policy and the Emergence of Think Tanks, in: S. Brooks, D. Stasiak, T. Zyro (red.) Policy Expertise in Contemporary Democracies, Surrey: Ashgate 2012, p. 165–182,

19.  J. Czaputowicz, Czy interdyscyplinarność jest właściwym kierunkiem rozwoju stosunków międzynarodowych w Polsce?, in: A. Gałganek, E. Haliżak, M. Piertaś (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, p. 231–248,

20.  J. Czaputowicz, Kryzys w Unii Europejskiej w świetle teorii integracji europejskiej, in: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa 2012, p. 133–144,

21.  J. Czaputowicz, Konceptualizacja suwerenności w Unii Europejskiej, in: Politikon III, Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego, Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, p. 173–197,

22.  J. Czaputowicz, Etyka w służbie publicznej, in: J. Czaputowicz (red.), Etyka w służbie publicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012, p. 11-17; w jęz. francuskim: J. Czaputowicz, L’étique dans la service public, in: J. Czaputowicz (Rédaction), L’étique dans la service public, (wydanie dwujęzyczne), École Nationale D'Administration Publique, Varsovie, 2012, s.11-19,

23.  J. Czaputowicz, Influence of Public Administration Models on Training Civil Servants, in: The 2011 International Conference on Human Resources Development in Public Sector, Innovation and Development of Training, Taipei, Tajwan 2011, p. 39–51,

24.  J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, in: K. Żukrowska (red. naukowa), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa 2011, p. 69–101, wydanie wcześniejsze: in: K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, p. 47–78,

25.  J. Czaputowicz,  Rola środowisk eksperckich w procesach decyzyjnych polityki zagranicznej Polski, in: S. Bieleń (red. naukowa), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problem tożsamości i adaptacji, Difin, Warszawa 2010, p. 212–225, w jęz. angielskim: J. Czaputowicz, Political expertise in Poland in the field of foreign policy, in: S. Bieleń (red.), Poland’s Foreign policy in the 21st Century, Difin, Warszawa 2011, p. 216–228,

26.  J. Czaputowicz, Państwo i administracja w zmieniającym się świecie, in: K. Miaskowska– Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Idealit, Warszawa – Lublin 2010, p. 13–18,

27.  J. Czaputowicz, Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich, in: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, p. 243–268,

28.  J. Czaputowicz, Wyzwania metodologiczne i epistemologiczne w teoriach stosunków międzynarodowych, in: A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2009,

29.  J. Czaputowicz, Walka o legalizację Niezależnego Zrzeszenia Studentów, in: P. Ceranka, p. Stępień (red.), Jesteście wielka szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, p. 239–285,

30.  J. Czaputowicz, Działania Służy Bezpieczeństwa i kontrwywiadu wojskowego wobec Ruchu „Wolność i Pokój”, in: P. Ceranka, S. Stępień (red.), Jesteście wielka szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, p. 286–300,

31.  J. Czaputowicz, Przemiany modelu służby cywilnej w Polsce, in: B. Kudrycka, B. G. Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji Wolters Kluwer Busines, Warszawa 2009, p. 457–462,

32.  J. Czaputowicz, Standardy etyczne w administracji publicznej, in: J. Czaputowicz (red. naukowy), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 363–376.

 

AWARDS AND HONORS

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta, 2007),

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Officer's Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary, 2013),

Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za całokształt osiągnięć naukowych (Group Award of the Rector of the University of Warsaw for the overall academic achievements, 2013),

NISPACee Merit Award (2012),