Józef Tymanowski, Prof

ABOUT ME

Associate Professor, Head of The Department of European Subregional Studies from 2012. Earned a doctoral degree at the National Defence University. Postdoctoral degree from the University of Wroclaw. Currently employed as a Associate Professor at the University of Warsaw.

 

MAIL

jtym5@wp.pl

 

OFFICE HOURS

Thursday, 10.45-11.30 a. m. , room 11, Bednarska 2/4


RESEARCH INTERESTS

International security, with particular attention to European safety.

System Transformation of Eastern European countries

Eastern Policy of the European Union

The security system of modern states

 

TEACHING

European security

International security

Safety systems of modern states

Poland in the Process of European Integration

Ukraine and Belarus in Contemporary Europe

 

TOPICS OF SEMINARS

The security policy of modern states

Eastern European states in the System Transformation process

 

PUBLICATIONS (LAST TWO YEAR)

Aksjologiczne uwarunkowania w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", Nr 2, red. Z. Trejnis, WAT, Warszawa 2011

Polska kreatorem „wymiaru wschodniego" Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska - Bagan, Difin, Warszawa 2011

Partnerstwo wschodnie (hasło), [w:] Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, red. K. A. Wojtaszczyk, Oficyna wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2011

Stany nadzwyczajne w RP i finanse publiczne, [w:] WOS. Wiedza o społeczeństwie, Repetytorium maturalne, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012

Polska polityka zagraniczna po 1989 roku, w: WOS. Wiedza o społeczeństwie, Repetytorium maturalne, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012

Rosja między demokracją a autorytaryzmem, [w:] Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, red. Józef Tymanowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011

Rosja w europejskiej polityce bezpieczeństwa, [w:] Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, red Józef Tymanowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011

Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w relacjach polsko-rosyjskich, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012

Polityka zagraniczna państwa a proces kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, [w:] Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, red. M. Adamkiewicz, WAT, Warszawa 2012

Demokracja czy autorytaryzm. Uwarunkowania przemian ustrojowych w Republice Białoryś,[ w:] Białoruś między Wschodem a Zachodem, red. J. Tymanowski, Warszawa 2012


LANGUAGES

German

Russian