Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, PhD

ABOUT ME

PhD in political Science, specialization in international relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw (27 June 2007);

MA in International Relations (with honours), Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw (18 June 2004)


MAIL                                                                                                                                                       

m.mizerska-wrotkowska@uw.edu.pl

 

OFFICIAL TELEPHONE

(+48) 22 55 20 234

 

OFFICIAL HOURS

Friday, 14.30 (Bednarska 2/4; room 11

 

RESEARCH INTERESTS  

Foreign Politics of Spain; Sweden in international relations

 

TEACHING

International Public Law

International Political Relations

Spain in the UE

Poland and Spain: from  political transition to European integration

 

SCIENTIFIC ACTIVITIES

Position in international research consortia and other prestigious grants:

2014 – originator and coordinator of the international research project, University of Warsaw, Universidad de Navarra, Universidad CEU San Pablo and the Universidad de Valladolid (Project title: Relaciones de Polonia y España con socios estratégicos y secundarios en el siglo XX)

2014 onward - participant of the European Union grant, entitled More Europe to overcome the crisis - MoreEU - Jean Monnet Network Project (in cooperation with Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa, Notre Europe – Paris, CEU San Pablo Madrid, Nova Law School of Lisboa).

2013 onward - Contractor grant the National Science Centre in editing OPUS 3 entitled Crises in the European integration process and ways to overcome them, module: the European Union in search of a place in the international arena (original title: Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, moduł: Unia Europejska w poszukiwaniu miejsca na arenie międzynarodowej).

2013-2014 - Supervisor of the grant of the Ministry of Science and Higher Education for young scientists entitled Poland and Spain in contemporary history.

2013-2014 - Supervisor of the grant of the Ministry of Science and Higher Education for young scientists entitled The foreign policy of Spain from the nineteenth to the twenty-first century: evolution, determinants, manifestations (original title: Polityka zagraniczna Hiszpanii od XIX do XXI wieku: ewolucja, uwarunkowania, przejawy).

2013 onward - Supervisor (with J.L. Orella) of an international research consortium of University of Warsaw, CSWU, Universidad CEU San Pablo and the Universidad de Navarra (project title: Poland and Spain in the interwar and post-war period).

2013-2014 - coordinator of an international research project bringing together scientists from the University of Warsaw, CSWU, Universidad San Pablo CEU de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Sevilla and the Santo Tomás University in Santiago, Chile (project title Polonia y España en la historia contemporánea).

2012-2013 - supervisor of the grant of the Ministry of Science and Higher Education for young scientists entitled Poland & Spain: past, present , future challenges.

2012 - Head of the grant of the Ministry of Science and Higher Education for young scientists entitled Spain in the European Union: Past and Present (original title: Hiszpania w Unii Europejskiej: historia i teraźniejszość).

2012-2013 - Head (with J.M. Reniu Vilamala) of an international research consortium bringing together scholars from the University of Warsaw, Warsaw School of Economics, Universitat de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Pablo de Olavide in Seville; effect: the publication of a book Poland and Spain: From Political Transition to European Integration (Huygens Editorial, Barcelona 2013).

 

Other sigificant academic functions

Member of the Scientific Council of the Institute of European Studies, University of Warsaw;

Member of the editorial "European Review" (“Przegląd Europejski”);

Member of the Organizing Committee of the First Congress of European Studies (18-20.09.2014);

Academic secretary of the National Competition for high school students entitled “Europe - society, economy, politics, culture”;

Member of the Committee on Quality of Education, Institute of European Studies UW;

Departmental representative of the Institute of European Studies’ Education Quality Group, University of Warsaw;

Member of the Polish Society for International Studies;

Tutor of the Student Scientific Society of Young Diplomats at the Institute of European Studies, University of Warsaw;

Academic supervisor of foreign recipients of S. Banach grant.

 

PUBLICATIONS

Poland and Spain in the Interwar and Postwar Period, Madrid 2014 (co-edited with José Luis Orella) – forthcoming.

De fronteras hacia fuera. Polonia y España y sus aliados estratégicos y secundarios en el s. XX (editor) – forthcoming.

Poland and Spain in Contemporary World, Schedas, Madrid 2014 (co-edited with José Luis Orella).

Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), WDiNP, Warszawa 2014 (co-edited with K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski).

Recenzja książki: Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski (2014, red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, 767 stron, „Przegląd Europejski” nr 3 (33), 2014, s. 127-130.

Dylematy unijnej polityki sąsiedztwa oraz wyzwania dla polityki zewnętrznej UE na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, „Przegląd Europejski”  - forthcoming.

Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1914-1930 [Spain's foreign policy in the years 1914-1930] „Przegląd Europejski” nr 3 (29), 2013, pp. 66-75.

Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture (ed.), Huygens Editorial, Barcelona 2013 (co-edited with J.Mª Reniu Vilamala).

Introduction, (in:) J. Mª Reniu Vilamala, M. Mizerska-Wrotkowska (ed.), Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture, Huygens Editorial, Barcelona 2013, pp. 11-12.

Poland and Spain: From Political Transition to European Integration (ed.), Huygens Editorial, Barcelona 2013 (co-edited with J.Mª Reniu Vilamala).

Spain’s Integration with the European Union, (in:) M. Mizerska-Wrotkowska, J.Mª Reniu Vilamala (red.), Poland and Spain: From Political Transition to European Integration, Huygens Editorial, Barcelona 2013, pp. 171-218.

Introduction, (in:) M. Mizerska-Wrotkowska, J. Mª Reniu Vilamala (ed.), Poland and Spain: From Political Transition to European Integration (red.), Huygens Editorial, Barcelona 2013, pp. 9-10.

Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1833-1914, [Spain's foreign policy in the years 1833-1914] “Przegląd Europejski” (European Review) No.1 (27), 2013, pp. 77-88.

Królestwo Szwecji - Konungariket Sverige, [Kingdom of Sweden - Sverige Konungariket] (in:) M. Poboży (ed.) Systemy polityczne państw członkowskich UE, Tom II, [Political systems of the EU Member States, Volume 2] Liber, Warsaw 2012, pp. 465-519 (co-author M. Wodnicki).

Interwencja zewnętrzna w Hiszpanii podczas wojny domowej (1936-1939) [The External Intervention in Spain during the Civil War (1936-1939)], „Społeczeństwo i polityka” (“Society and Politics”) No. 1 (30), 2012, pp. 161-180.

Hiszpania w Unii Europejskiej, [Spain in the European Union] “Stosunki Międzynarodowe” (“International Relations”), No. 2 (46), 2012, pp. 177-203.

Problemy globalne [Global Problems], (in:) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki (ed.) Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium maturalne  [Social Studies. Matura revision guide], POLTEX, Warsaw 2012, pp. 512-528.

Władza sądownicza w RP [The judiciary in Poland], (in:) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki (ed.), Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium maturalne  [Social Studies. Matura revision guide], POLTEX, Warsaw 2012, pp. 285-300.

Europeizacja państwa: kazus Szwecji, [The Europeanization of the State: the Swedish Case] „Przegląd Europejski” (European Review) No.2 (23), 2011, pp. 103-120.

Geneza i instytucjonalizacja Partnerstwa Wschodniego [Genesis and institutionalization of the Eastern Partnership] (in:) A. Szeptycki (ed.), Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, [Between proximity and integration. Assumptions, functioning and prospects of the Eastern Partnership of the European Union] Elipsa, Warsaw 2011, pp. 43-63.

Okinawa – amerykański „lotniskowiec” w Azji Wschodniej [Okinawa - American "aircraft carrier" in East Asia] (in:) J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (ed.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych [East Asia and South Asia in international relations], Publisher: University of Warsaw, Warsaw 2011, pp. 509-524.

Europeizacja Szwecji a jej tożsamość [The Europeanization of Sweden and Sweden’s identity] (w:) P.J. Borkowski, F. Gołembski (ed.), My i Oni. Problem tożsamości w jednoczącej się Europie [Us and Them. The problem of identity in a united Europe], ASPRA-JR, Warsaw 2011, pp. 157-168.

Polityka bezpieczeństwa Szwecji na przełomie XX i XXI wieku [Security Policy of Sweden at the turn of the century] (in:) D. Popławski (ed.), Małe państwa Europy - specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej [Small European states - specific political system and international activity] ASPRA-JR, Warsaw 2009, pp. 349-371.

Wybrane problemy etniczne i narodowościowe w północnej Europie [Selected problems of ethnicity and nationality in northern Europe] (in:) H. Szczerbiński (ed.), Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku [Nationality problems in Europe and their impact on international relations at the turn of the twenty-first century] Wydawnictwo WSCiL, Warsaw 2009, pp. 88-104.

Polityka Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich [EU policy towards the Western Balkans] (in:) S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych [Diplomacy or force? The European Union in international relations] Scholar, Warsaw 2009, pp. 275-302.

Metodologia rozprawy doktorskiej [Doctoral Thesis Methodology], „Przegląd Europejski” [European Review] No. 2 (17), 2008, pp. 34-45.

Wpływ członkostwa Polski i Szwecji w Unii Europejskiej na ich wzajemne stosunki, [The influence of Polish and Swedish membership in the European Union on their mutual relations] „Stosunki Międzynarodowe” [„International Relations”], volume 37, No. 1-2, 2008, pp. 123-140.

Prawo międzynarodowe publiczne [International Public Law], WSCiL, Warsaw 2006.

Powojenne polityczne stosunki polsko-szwedzkie do przełomu ustrojowego w Polsce [Postwar Polish-Swedish political relations up to the transformation in Poland] „Zeszyty Naukowe” ["Scientific Papers"] No. 13/2006, WSCiL, Warsaw 2006, pp. 9-15.

Nowa faza stosunków polsko-szwedzkich po 1989 roku [The new phase in Polish-Swedish relations after 1989] „Zeszyty Naukowe” ["Scientific Papers"] No. 15/2006, WSCiL, Warsaw 2006, pp. 13-21.

Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej [The role of Poland in in shaping the European Union’s eastern policy] (in:) Dylematy rozszerzenia Unii Europejskiej [Dilemmas in EU Expansion], WSCiL, Warsaw 2006, pp.187-206.

Poland: politics, society, (in:) Visehrad Yearbook 2003, Central European Student Partnership Organization – Visehrad Fund, Budapest 2003, pp. 214-248; 280-308.

Hiszpania [Spain] „Polski Kalendarz Europejski” ["Polish European Calendar"] 1(61)/2002, Polish Robert Schuman Foundation, pp. 8-9; 14-16; 20-21.

 

 

AWARDS AND HONORS

2013 - lifetime scientific achievement Award of the Rector of Warsaw University;

2011 – the Dean of the Faculty of Journalism and Political Sciences’ Award for significant achievements in organizational activities

2007 – scholarship from Japanese Ministry of foreign Affairs for a research internship in Japan

2004-2005 – scholarship from the Mexican Ministry of foreign Affairs for post-graduate studies at Centro de Investigación y Docencia Económicas;

2003-2004 – Erasmus scholarship for studies in Lund (Sweden)

2000-2001 – University of Grenada study scholarship

2003 – distinction from the Mayor of Warsaw for Best Student at a Warsaw University

2001-2003 – Scholarship at the Ministry of National Education and Sport

 

Lectures at foreign academic institutions

2-9.05.2009 – University of Grenada, Department of Political Science and Sociology, Institute of Public International Law and International Relations

28.10-03.11.2009 – University Carlos III de Madrid, Faculty of Social Sciences and Legal, Institute of Political Science and Sociology

24-29.04.2011 – Pompeu Fabra University, Institute of Political and Social Sciences

29.04-06.05.2011 – University of Barcelona, Faculty of Law, Institute of Constitutional Law and Political Science

31.10-07.11.2011 - University of Barcelona, Faculty of Law, Institute of Constitutional Law and Political Science

09-16.06.2012 – San Pablo CEU University, Faculty of Humanities and Sciences of Communication

25.10-01.11.2012 - San Pablo CEU University, Faculty of Humanities and Sciences of Communication

17-23.07.2013 – Universidad de Valencia, Faculty of Law, Institute of Constitutional Law, Political Science and Administration Sciences