Piotr Wawrzyk, Prof

ABOUT ME

Prof Wawrzyk has graduated from the Faculty of Journalism and Political Science and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He worked in the Office of the Parliamentary Committee Chancellery of the Sejm, the Legal Team of the Department of European Integration, Ministry of Agriculture and Rural Development. He participated in the accession negotiations of Poland to the EU. He served as an expert for implementation of accession commitments. He collaborated with the Department of European Legislation Office of the Committee for European Integration. As part of his duties he took part in workings of parliamentary committees dealing with the implementation of EU law into Polish law

Until 2009 an Expert in the Sejm Committee for EU.


MAIL

piotr_wawrzyk @wp.pl


OFFICIAL TELEPHONE 

22 55 20 234 Facebook Twitter

 

OFFICIAL HOURS

Wednesday 4.45– 6.15 p. m. , room 9, Bednarska Str. 2/4

 

RESEARCH INTERESTS

Methodology of the European integration

Area of freedom security and justice in EU

The implementation of EU law in the Member States

 

DIDACTICS ACTIVITIES

Instruments of internal security in the course of trade,

Area of freedom security and justice EU

Cooperation in the field of internal security in the European Union

The European Union's internal security


RESEARCH ACTIVITIES

Projects

Instytucjonalny wymiar integracji europejskiej, realizowany w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW, Kierownik: prof. K. A. Wojtaszczyka - artykuł pt. III filar Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalne, w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2005.

Małe państwa Europy realizowany w Katedrze Europeistyki WDiNP UW latach 2007 – 2009, Kierownik: prof. D. Popławski - artykuł pt. Litwa Łotwa i Estonia a System Schengen, w: Małe państwa Europy, Dariusz Popławski (red.),  ASPRA JP, Warszawa 2010.

European studies, realizowany w Katedrze Europeistyki WDiNP UW Kierownik: prof. F. Gołembski - artykuł pt. Forms of Police Cooperation in Schengen aqius. w: European studies. Selected research, F. Gołembski (red.), Warszawa 2009

Program  Jean Monet Chair - spółredakcja (wraz z prof. K. A. Wojtaszczykiem) publikacji pt. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej Słownik, ASPRA JP, Warszawa 2011

Modernizacja Unii Europejskiej, projekt ze środków NCN, w latach 2009 – 2011 Kierownik projektu prof. K. A. Wojtaszczyk - kierownik grupy: Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej.

Conferences

I Ogólnopolski Kongres Politologii – 22 – 24 września 2009 r.:

- członek Komitetu Organizacyjnego.

- referat pt. Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej w panelu: System polityczny Unii Europejskiej – modernizacja – warsztat metodologiczny (moderator prof. K. A. Wojtaszczyk),

udział w panelu: Metodologiczny status nauki o stosunkach międzynarodowych (moderator prof. E. Haliżak.

Polish – German Workshop – w roku 2006, European studies: the exchange of experiences in the area of research and didactics.

- organizator,

- referat pt. Didactics w panelu: How to teach European studies to master students? Didactics.

Metodologiczne aspekty studiów europejskich, konferencja w 2007 r. udział w dyskusji we wszystkich panelach.

Modernizacja Unii Europejskiej, Konferencja w 2011 r.:

referat: Modernizacja w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki 18 – 20 września 2014 r. :

- moderowanie panelu: Kryzys przywództwa w Europie,

- panelista w panelach,

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości,

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce,

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym

 

PUBLICATIONS

Monograhy

Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Współpraca celna w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

European studies. Selected research problems, (red.), Elipsa Warszawa 2009.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej Słownik, (współredakcja z prof. K. A. Wojtaszczykiem), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej, POLTEXT, Warszawa 2012.

Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, ASPRA JP, Warszawa 2013.

Institutions in area of freedom security and justcie European Union, ASPRA JP, Warszawa 2013.

Articles

Dążenia niepodległościowe republik nadbałtyckich Związku Radzieckiego w latach 1985 – 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe tom 17

Porozumienia z Schengen w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2002,

Proces integracji Polski z Unią Europejska, w: Polska – Unia Europejska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003(współautor).

Encyklopedia Unii Europejskiej, Wydawnictwa Szkolne  i Pedagogiczne,  Warszawa 2004 ( autor 41 haseł).

III filar Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalne, w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2005.

Portugalia, w: Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red), Art. Archeology, Warszawa – Ciechanów 2006.

Portugalia, w: Prawno – ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2007.

Form of Police Cooperation in Schengen Aquis, w: 6.  European studies. Selected research problems, (red.), Elipsa Warszawa 2009.

Litwa Łotwa i Estonia a System Schengen, w: Małe państwa Europy, Dariusz Popławski (red.),  ASPRA JP, Warszawa 2010.

Wewnętrzny wymiar politycznej integracji europejskiej, w: Integracja europejska, K. A. Wojtaszczyk (red.), POLTEXT, Warszawa 2011.

Przyczyny modernizacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Ewolucja współpracy w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej. Słownik, ( 48 haseł), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Urząd Zwalczania Nadużyć Finansowych Unii Europejskiej w systemie odpowiedzialności Unii Europejskiej, w: Odpowiedzialność w Unii Europejskiej, Anna Sroka (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Społeczeństwo i Polityka nr 3, 2012.

Metodologiczne aspekty współpracy sądów cywilnych w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski, nr 2.

 

AWARDS AND HONORS

2009 r. Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za publikację pt. Współpraca celna w Unii Europejskiej, oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

2012 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej,

2008 – 2011 – Nagrody Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, za dzialalność organizacyjną i dydaktyczną

 

OTHER ACTIVITIES

Expert Polskiego Radia S. A.

Member of the editorial board „Przegląd Europejski”

Scientific journal reviewer „Monitor prawa celnego i podatkowego”

 

OTHER INTERESTS

Sport, films